polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Praca / Informacje Powiatowego Urzędu Pracy Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  Informacja dla pracodawców z powiatu oleśnickiego

Z dniem 02.05.2005r. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy przystępuje do realizacji programu pt.

“ Ponowny start”

Program współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn w grupie osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych powyżej 25 roku życia z terenu powiatu oleśnickiego w zakresie reintegracji tak, aby zapewnić im powrót na rynek pracy.

Kto może brać udział w programie?

Pomoc adresowana jest do grupy 214 osób powyżej 25 roku życia bezrobotnych przez okres do 24 m-cy (w tym 53 osób długotrwale bezrobotnych). Wsparciem zostaną objęte zarówno kobiety jak i mężczyźni zamieszkujący tereny miejskie i wiejskie powiatu oleśnickiego.

Z jakiej formy pomocy można skorzystać w ramach programu?

Forma pomocy

Ilość osób

Termin rekrutacji

Miesiąc rozpoczęcia

Pośrednictwo pracy

214

od 2.05.05r.

Maj 2005

Poradnictwo zawodowe

214

od 2.05.05r.

Czerwiec 2005r.

Przygotowanie zawodowe

60

02.05.05r.-15.06.05r.

Lipiec 2005

Szkolenia zawodowe

139

02.05.05r.-30.06.05r.

Lipiec 2005

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działal.gospod.

15

02.05.05r.-30.06.05r.

Czerwiec 2005r.

Rodzaje szkoleń w ramach programu:

Rodzaj szkolenia

Ilość osób

Czas trwania

Sekretarka, asystentka szefa z nauką j. angielskiego

10

Lipiec – wrzesień 2005r.

Nowoczesny magazynier – obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa wózka widłowego

10

Lipiec – wrzesień 2005r.

ABC przedsiębiorczości z obsługą komputera

10

Sierpień 2005r.

Obsługa komputera – programy WORD, EXCEL, POWER POINT+Internet+Tworzenie stron internet.

30

Wrzesień 2005r.

Pracownik ochrony fizycznej II stopnia

15

Sierpień – październik 2005r.

Spawanie MIG

20

Wrzesień – październik 2005r.

Kierowca wózków jezdniowych + uprawnienia na wymianę butli gazowych

20

Sierpień – wrzesień 2005r.

Mokre technologie w budownictwie – system Knaufa

12

Lipiec – wrzesień 2005r.

Szwacz - tapicer

12

Wrzesień – październik 2005r.

Chętnych do wzięcia udziału w programie prosimy o zgłaszanie się do pośredników pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Sycowie lub o kontakt pod numerem tel. (062) 785 30 53.


Od dnia 1 września 2004r. Ochotniczy Hufiec Pracy
we Wrocławiu przyjmuje wnioski pracodawców, którzy posiadają zawarte umowy o prace z młodocianymi rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie w systemie szkolnym oraz inne wnioski pracodawców, którzy mieli zawarte umowy prawa cywilnego ze starostą na czas określony do dnia 31 sierpnia 2004r.

Dokładny adres:

Ochotniczy Hufiec Pracy Centrum Edukacji i Pracy we Wrocławiu

Pl. Orląt Lwowskich 20c

53-605 Wrocław

Tel. 369-57-37

www.dolnoslaska.ohp.pl (hasło: refundacja)

Termin składania wniosków do 31.10.2004r.

(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 31.08.2004r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Dz.U. 190 poz. 1951 z 2004r.)


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców