polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Kultura / Biblioteka Publiczna Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  Z dziejów biblioteki

Uroczystego otwarcia Biblioteki Powiatowej w Sycowie po II wojnie światowej dokonano 26 stycznia 1947 roku. W trosce o podniesienie oświaty i rozwój kultury narodowej wśród społeczeństwa, z funduszów społecznych, zbiórek i ofiar, zorganizowano placówkę biblioteki. Ze zbiórek publicznych pozyskano 4.741 zł, Ministerstwo Oświaty przydzieliło 548 woluminów, Wydział Powiatowy Starostwa Sycowskiego - 70.000 zł, Spółdzielnia Spożywców "Zgoda" w Sycowie ofiarowała 2.000 zł, Polonia Amerykańska przysłała 26 woluminów. W 1963 r. zakupiono do biblioteki nowy sprzęt biblioteczny i odremontowano lokal. Przystąpiono do nowej ewidencji księgozbioru, porządkowania katalogów. Wzrosła liczba książek, wypożyczeń, punktów bibliotecznych. Liczba woluminów wynosiła 47.103 pozycje, zarejestrowano 3.256 czytelników, wypożyczono 73.982 książki. Biblioteka w owym czasie posiadała 27 punktów bibliotecznych. W roku 1964 zakończono inwentaryzację księgozbioru, uporządkowano katalog alfabetyczny i działowy. Założono kartotekę zagadnieniową, osobową i recenzji. Liczba woluminów po inwentaryzacji i selekcji wynosiła 43.472 woluminy. Punktów bibiotecznych było 30.

1 października 1969 roku następuje otwarcie nowo wybudowanej biblioteki. Nadano jej imię Mikołaja Reja. Podstawowym i najważniejszym zadaniem placówki jest prowadzenie statutowej działalności w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa.

Koszt wybudowania biblioteki wyniósł 2.900.000 zł i była to pierwsza placówka na Dolnym Śląsku przeznaczona na cele biblioteczne. Wiele wysiłku w wybudowanie biblioteki włożyła była kierownik PiMBP mgr Irena Jędrzejewska wraz ze swym personelem. W 1973 r. zostaje nadany Statut PiMBP, tego roku otwarto czytelnię naukową i wypożyczalnię literatury społeczno-politycznej. W 1975 r. zarządzeniem Naczelnika Miasta i Gminy w Sycowie, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zostaje przekształcona w Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. M. Reja. Ustalony zostaje nowy Statut. W roku 1980 w Szpitalu Miejskim w Sycowie zostaje otwarta filia Biblioteki Publicznej.

Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie w 1992 roku tworzy się z dotychczasowych samodzielnych jednostek organizacyjnych - jedną wspólną instytucję kultury, w skład której wchodzi załoga i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Tak połączona jednostka działa pod nazwą Centrum Kultury.

W 2001 roku Biblioteka Publiczna przejmuje zbiory po byłej filii Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zostaje utworzony nowy dział pedagogiczny.

W sieci Biblioteki Publicznej działają trzy filie biblioteczne: w Stradomi, Drołtowicach oraz Szpitalu Miejskim w Sycowie.

W bibliotece macierzystej:

  • oddział dla dzieci wraz z czytelnią;
  • dział dla młodzieży i dorosłych z czytelnią i księgozbiorem;
  • dział pedagogiczny.

Poprzez wolny dostęp do półek (oprócz działu pedagogicznego) biblioteka zapewnia pełną dostępność do wszystkich zbiorów bibliotecznych. Techniczne opracowanie zbiorów, właściwa klasyfikacja i rozbudowany warsztat informacyjny dają gwarancję wysokiej użyteczności biblioteki. Na koniec 2002 r. biblioteka posiadała w swych zbiorach 72.189 woluminów.

Rola Biblioteki nie ogranicza się wyłącznie do gromadzenia i opracowywania zbiorów. Placówka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. Zaznajamia młodzież i dzieci z podstawowymi wiadomościami z zakresu wiedzy o książce, zasobach bibliotecznych, uczy opisu bibliograficznego, robienia notatek itp. W jej progach gościło wielu pisarzy, ludzi kultury. Organizuje kiermasze taniej książki, bierze udział w różnego rodzaju konkursach. W 2001 r. Biblioteka Publiczna została nominowana do nagrody w konkursie Fundacji IDEE na najciekawsze inicjatywy, akcje podejmowane przez lokalne biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Kultury Kampanii promocji czytelnictwa.


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców