polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Oferta inwestycyjna / Oczyszczalnia ścieków w Sycowie Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  Oczyszczalnia ścieków w Sycowie

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sycowie.

Planowana inwestycja należy do grupy inwestycji mogących znacząco oddziaływać na nasze środowisko lokalne. Obecna oczyszczalnia ścieków pracuje z przepustowością 1000 m3/dobę. Planowana inwestycja, czyli jej modernizacja i rozbudowa zwiększy przepustowość do 2 800 m3/d, co ma zapewnić odbiór ścieków z miasta oraz z przyległych wsi, jeśli wykonana zostanie kanalizacja sanitarna. Oczyszczalnia będzie oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną (z doraźnym dozowaniem środka chemicznego). Realizowana w niej będzie technologia osadu czynnego w komorach biologicznych tzw. cyrkulacyjnych. Modernizacją objęta została część mechaniczna, w której przewidziano hermetyczną stację zlewczą ścieków dowożonych, kratę rzadką, a po modernizacji przepompowni ścieków umieszczony zostanie kratopiaskownik, po którym ścieki kierowane będą do komór osadu czynnego. Rozbudowa oczyszczalni zakłada budowę stacji odwadniania osadu, co w dużym stopniu zlikwiduje uciążliwość zapachową pochodzącą od naturalnych procesów odwadniania na poletkach osadowych. Oczyszczalnia ma posiadać pełną automatyzację procesów technologicznych oraz ich wizualizację. Zaprojektowana technologia oczyszczalni ścieków ma zapewnić spełnienie warunków dla ścieków oczyszczonych.

©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców