polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Stowarzyszenia / Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Sycowie
ul. Kościelna 16
Kontakt: Syców (Wikarówka)
poniedziałek – piątek w godz: 10:00 – 18:00.
tel.: 0 (62) 785 35 85.
Przewodniczący - Józef Promny
Prezes - Ks. Adam Wawro

Od listopada do końca września 2003 r. Rodzina Kolpinga w Sycowie realizowała projekt ACCESS w ramach dotacji przyznanych przez Fundusz Współpracy finansowany z funduszu PHARE Unii Europejskiej. Był to jeden z 5. w Polsce i jedyny projekt na Dolnym Śląsku. Przedmiotem tego projektu była pomoc, jak i podnoszenie kwalifikacji. Odbyły się również warsztaty readaptacyjne dla kobiet pozostających długotrwale bez pracy. W tym ostatnim, oprócz bezrobotnych, zarejestrowanych w Centrum Wsparcia dla Bezrobotnych, udział wzięli także mieszkańcy Sycowa, żywo zainteresowani tymi sprawami oraz uczniowie szkół średnich, których omawiane zagadnienia będą w bliskiej przyszłości najbardziej dotyczyły.

Przy Stowarzyszeniu "Rodzina Kolpinga" w Sycowie działa Centrum Wsparcia dla Bezrobotnych.
Zakres działania obejmuje:
- pomoc w znalezieniu pracy (w tym prowadzenie aktualizowanej tablicy informacyjnej z ofertami pracy dla potrzeb poszukujących pracy i pracodawców oraz skuteczne kojarzenie miejsc pracy i osób poszukujących pracy);
- pomoc doradcy zawodowego;
- pomoc prawną (prawnika);
- działalność informacyjną.

Statystyka prowadzonych kursów:
- kurs komputerowy 20 - godz. - 30 osób;
- kurs jęz. niemieckiego 60 - godz. - 20 osób;
- kurs "Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą" - 30 godz. - 24 osoby;
- warsztaty readaptacyjne 20 godz. - 20 osób.

W wieży kościelnej, nad którą pieczę sprawuje Sycowska Rodzina Kolpinga odbywają się wystawy plastyczne. Są to wystawy prac nie tylko dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, ale również miejscowych artystów. Z tarasu widokowego wieży można oglądać panoramę Sycowa i okolic położonych w Dolinie Sycowskiej. Odrestaurowane przez Rodzinę dzwony rozbrzmiewają już teraz pięknym dźwiękiem. Z inicjatywy i przy wydatnej finansowej pomocy członków R.K. przeprowadzono konserwację figur stacji Drogi Krzyżowej prowadzącej z Sycowa do miejscowości Święty Marek, gdzie znajduje się zabytkowy, drewniany kościół.

Dzieło Kolpinga jest katolickim związkiem społecznym, który w szczególny sposób wspiera rozwój osobistych predyspozycji swoich członków i oferuje im oraz społeczeństwu pomoc życiową. Poprzez działalność swoich członków i grup wspiera dobro wspólne w chrześcijańskim znaczeniu. Jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, złożoną z parafialnych i lokalnych Rodzin Kolpinga działających na terenie całej Polski zrzeszonych w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce.
Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób odpowiedzialny.

Adolf Kolping wygłosił setki kazań i napisał wiele artykułów propagujących idee społecznej nauki Kościoła, stając się jednocześnie jej realnym wykonawcą. Zmarł 4 grudnia 1865 roku. Po długotrwałym i wielokrotnie przerywanym procesie beatyfikacyjnym 27 października 1991 r. ks. Kolping został wyniesiony przez Jana Pawła II na ołtarze. Sam Ojciec Św. powiedział o nim, że "jest wzorem do naśladowania dla współczesnego świata". W roku 1999 nastąpiło oficjalne uznanie przez Episkopat Polski Dzieła Kolpinga w Polsce za wspólnotę katolicką.

Działalność Rodzin Kolpinga jest bardzo różnorodna w zależności od terenu, na którym powstały. Przedsięwzięcia podejmowane przez Rodziny Kolpinga można generalnie podzielić na: projekty szkoleniowe, wychowawcze oraz gospodarcze i inwestycyjne oraz wspólne akcje.

W dniach 28-30 września odbyło się w Spisskiej Kapitule spotkanie polskich i słowackich pracowników oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt dla osób bezrobotnych. Spotkanie było okazją do przyjrzenia się z bliska działaniu słowackich Centrów Wsparcia dla Bezrobotnych. Przez 12 miesięcy w pięciu miejscowościach w Polsce i trzech na Słowacji działały Centra Wsparcia dla Berobotnych, zajmujące się nieodpłatnie poszukiwaniem pracy, organizacją różnych kursów i szkoleń. Działania Dzieła Kolpinga nie ograniczały się tylko do 8 miejscowości. Kursy i szkolenia prowadziły również - działające w całej Polsce - Rodziny Kolpinga.Bliższe informacje:
http://www.kolping.pl/


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców