polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Stowarzyszenia / Hufiec ZHP Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  Hufiec ZHP w Sycowie

Harcerki z Sycowa wyśpiewały w Opolu główną nagrodę

Już po raz czwarty reprezentanci Hufca ZHP Syców uczestniczyli w Ogólnopolskim Festiwalu Zapomnianej Piosenki Harcerskiej. Organizatorem odbywającego się co dwa lata Festiwalu jest Hufiec ZHP Opole-Rejon. Warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie dwóch piosenek harcerskich powstałych przed 1970 rokiem. Tegoroczny X Jubileuszowy Festiwal Zapomnianej Piosenki Harcerskiej odbył się w Prószkowie Opolskim w dniach 11-13.03.br. Sycowski Hufiec ZHP był reprezentowany przez Ewę Szczepanik z 18 ŚDH “Pest” Ślizów, Jadwigę Ciastoń z 14 DH “Kryzys” Syców oraz Zastępcę Komendanta Hufca Syców phm Katarzynę Goś. Ewa śpiewając piosenki “Harcerze” i “Pieśń pożegnalna” zdobyła wyróżnienie w kategorii solistów. Prawdziwą furorę zdobył duet Jadzi z Kasią. Piosenka “Deszcz jesienny” z aranżacją na gitarę i skrzypce z wmontowanymi elementami innych piosenek harcerskich wprowadziła publiczność w zadumę. Z tej nostalgii wyrwała słuchaczy następna piosenka pt. “Jak dobrze żyć” W trakcie śpiewania refrenu publiczność wtórowała rytmicznymi oklaskami. Po zakończeniu występu było wiadomo, że gdyby była przewidziana nagroda publiczności – bezapelacyjnie zgarnął by ją Duet Hufca Syców.

W trakcie ogłaszania wyników przewodniczący jury stwierdził, że tak pięknej aranżacji i wykonania piosenki “Deszcz jesienny” nigdy nie słyszał. I już po tym wiadomo było, że w kategorii zespół zwycięzcą został Duet Hufca Syców. Starosta Opola wręczając Kasi i Jadzi gitarę akustyczną i namiot 3-osobowy wyraził się, że wchodzi mu już w nałóg wręczanie gitar harcerzom z Sycowa ( dwa lata temu wręczał aż dwie ). W koncercie laureatów Kasia i Jadzia były zmuszone przez publiczność do bisowania swych piosenek, chociaż zapowiedziały, że piosenkę “Deszcz jesienny” nie powinno się śpiewać wielokrotnie ze względu na jej treść.

Harcerska Służba Informacyjna

Hufca ZHP Syców


Informacja ogólna o ZHP

ZHP1.jpg (27.11 Kb)Hufiec Syców jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, które jest stowarzyszeniem wychowawczym dzieci i młodzieży. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka. ZHP realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność wychowawczą opartą na metodzie harcerskiej także wśród osób niezrzeszonych w ZHP.

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

          Dla osiągnięcia swoich celów ZHP:

 • zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych i prowadzi wśród nich całoroczną działalność oświatowo-wychowawczą, posługując się charakterystycznymi dla ZHP formami pracy,
 • organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
 • troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtuje postawy patriotyczne,
 • działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
 • wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży,
 • inicjuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniom,
 • podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
 • prowadzi kształcenie kadry instruktorskiej,
 • działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia,
 • upowszechnia ideę wolontariatu,
 • organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.

Niemalże od początku swojej działalności Związek Harcerstwa Polskiego przygotowuje młodych ludzi do samodzielnego, wszechstronnego rozwoju w aspekcie aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Działalność w ZHP zapewnia również młodzieży nabywanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich oraz podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.

Oficjalna strona Hufca ZHP w Sycowie: Hufiec ZHP Syców

Więcej o harcerstwie na stronach: www.zhp.org.pl

www.dolnoslaska@zhp.org.pl , www.wosp.sycow.pl

 Adres hufca:

Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa
Hufiec w Sycowie
ul. Kościelna 16
56-500 Syców
tel. 0609193833
NIP 526 025 14 40

Hufiec swoim zasięgiem obejmuje gminy: Międzybórz, Syców, Twardogóra

Stan ilościowy hufca na 1.01.2004 wynosi 148 zuchów, harcerzy i instruktorów

Władze statutowe hufca

Komenda Hufca:

 • Harcmistrz Ryszard Zmyślony - Komendant Hufca
 • Podharcmistrz Katarzyna Goś – Z-ca Komendanta Hufca
 • Przewodnik Sylwia Kicol – skarbnik
 • Harcmistrz Bolesław Moniuszko – członek
 • Przewodnik Marek Goś – kwatermistrz
 • Przewodnik Łukasz Kicol – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Harcmistrz Edmund Goś – przewodniczący
 • Harcmistrz Stanisław Kamiński – członek
 • Przewodnik Grzegorz Kicol – członek

W hufcu działają:

1. gromady zuchowe
2. drużyny harcerskie
3. drużyny starszoharcerskie
4. Komisja Stopni Instruktorskich
5. Komisja Historyczna
6. Rada Przyjaciół Harcerstwa
7. Krąg Instruktorski

Ważniejsze realizowane zadania programowe:

 • Organizacja Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Ogólnopolski rajd po Ziemi Sycowskiej “ Świr”
 • Zawody strzeleckie o puchar Komendanta Hufca
 • Festiwal Piosenki Harcerskiej “ Badziewie”
 • Turniej Piłki Nożnej
 • Betlejemskie Światło Pokoju
 • Dzień Myśli Braterskiej
 • Harcerski Start
 • Ogólnopolskie Biegi na Orientacje “ INO”
 • Rajd “Butelka”

Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami na rzecz samorządności lokalnej: UMiG Międzybórz, UMiG Syców, UMiG Twardogóra, Szkoły, Straż Pożarna, Nadleśnictwo, Centrum Kultury, MOSiR, Policja, Samorządy Mieszkańców, Parafie, ZNP, PCK, PTTK

Związek Harcerstwa Polskiego jako jedna z pierwszych organizacji uzyskał status organizacji pożytku publicznego

Dlaczego właśnie na ZHP warto przekazać 1% swojego podatku?

 Ponieważ ZHP to:

 • organizacja o blisko 100-letniej tradycji
 • największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce
 • strażnik tradycyjnych wartości
 • inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych
 • organizacja godna zaufania, wielokrotnie nagradzana za swoją działalność.

Więcej na stronie: www.1procent.zhp.org.pl

Panu R. Zmyślonemu oraz harcerzom dziękujemy za przygotowanie materiałów.©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców