polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Oświata / Szkoła Podstawowa Nr 1 Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  Szkoła Podstawowa Nr 1

szkolapodst1.jpg (27.48 Kb)Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie powstała w 1983 roku. Szkoła liczy 474 uczniów uczęszczających do 21 oddziałów oraz 23 uczniów uczęszczających do 2 oddziałów Szkoły Filialnej w Ślizowie. Nasi uczniowie to złożona społeczność szkolna. Są wśród nich uczniowie zdolni, uczniowie z dysfunkcjami i duża grupa dzieci, która nie ujawnia swoich możliwości. W szkole utworzone są klasy dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności, a mianowicie - klasy specjalne IV – VI dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dwa zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowymm w stopniu głębokim – obecnie mamy pięcioro takich uczniów, a zajęcia prowadzone są w ich domach rodzinnych. W związku z tym wyniknęła konieczność integracji, współistnienia i oczywiście współdziałania dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami. Nie jest to łatwe, gdyż zawsze w takiej sytuacji napotykamy na wiele trudności. Niemniej jednak idea stwarzania nowych więzi, pokonywania różnych barier, uczenia się drugiego człowieka stała się dla nas , nauczycieli, tak ważna, że zaczęliśmy poszukiwać pomysłów na jej realizację. Wynikiem stały się konkretne działania podejmowane przez nauczycieli i uczniów. Są to: wspólne lekcje, projekty edukacyjne, imprezy okolicznościowe, zabawy itp. Celem tych działań jest przede wszystkim:

 • budzenie postawy wrażliwości i otwartości na potrzeby innych,

 • poznawanie radości i smutków dnia codziennego dzieci niepełnosprawnych,

 • kształcenie umiejętności “bycia razem”.

Cele te i wiele innych realizowane są podczas systematycznie i cyklicznie prowadzonych działań. W tym roku szkolnym odbyły się następujące imprezy integracyjne:

  1. Święto pieczonego ziemniaka – zespól eduk.-terap., klasy specjalne oraz klasa V c

  2. Lekcja plastyki na temat: “Jesienny las” – zespól eduk.-terap. oraz klasa III c

  3. Lekcja plastyczna do akcji “Drzewa wokół nas” – zespól eduk.-terap., klasy specjalne oraz klasa V c

  4. Występ w ramach akcji “Ratujmy kasztanowce” z tetrzykiem ekologicznym – zespół eduk.-terap. oraz koło teatralne dzieci młodszych

  5. Zabawa andrzejkowa integracyjna – zespół eduk.-tarap., klasy specjalne oraz klasa V c

  6. Jasełka szkolne – koło teatralne, zespół taneczny integracyjny – zespół eduk.-terap. oraz klasa V c

  7. Dzień Babci i Dziadka – impreza integracyjna – zespół eduk.-terap., klasy specjalne oraz klasa V c

  8. Zabawa karnawałowa – klasy I-III oraz zespół eduk.-terap.

 

Baza materialno – techniczna szkoły obejmuje 21 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, salę gimnastyki korekcyjnej, pracownię komputerową, bibliotekę wraz z czytelnią, stołówkę oraz gabinet higienistki szkolnej. W szkole pracuje 41 nauczycieli. Funkcję dyrektora szkoły piastuje pani mgr Elżbieta Kempa, a wicedyrektorem jest pani mgr Maria Kulińska.

Głównym celem działalności naszej szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, aby mógł osiągnąć sukces edukacyjny i życiowy. Dlatego rozbudzamy w nim ciekawość świata, wdrażamy do samodzielności i odpowiedzialności w działaniu, budujemy postawy otwartości i tolerancji, uświadamiamy konieczność pracy nad samym sobą, promujemy postawy twórcze. Aby działania te były możliwe, od wielu już lata, indywidualizujemy proces nauczania, dostosowujemy programy nauczania, metody i formy pracy do realnych możliwości dzieci, stwarzamy dodatkowe możliwości pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w ramach kół zainteresowań i zespołów wyrównawczych. Od dawna chętnie i aktywnie bierzemy udział w konkursach i zawodach różnego stopnia i zakresu. Możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami naszych dzieci. Dlatego zaistniała potrzeba systemowego rozpoznawania uzdolnień i zainteresowań. Mamy nadzieję, że stworzone przez nas programowe rozwiązania pozwolą lepiej poznać i rozumieć naszych uczniów, a przez to zagwarantują im pełniejszy i bardziej harmonijny rozwój.


SZKOLNY PROGRAM INTEGRACJI

POZNANIE – ZROZUMIENIE – AKCEPTACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 stwarza warunki do optymalnego rozwoju zarówno uczniom o szczególnych uzdolnieniach, jak i dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Dokładamy wielu starań, aby dzieci niepełnosprawne były w nieustannym kontakcie ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Wspólna zabawa i praca z rówieśnikami ma niezwykłe znaczenie, bo nie ma lepszego rehabilitanta dla dziecka niż drugie dziecko. Dlatego też idea integracji społeczności uczniowskiej nie jest nam obca. Jesteśmy świadomi, iż nie każdy przychodzi na świat z możliwością pełnego rozwoju pod względem biologicznym, społecznym i psychologicznym. Z drugiej strony wiemy, że dziecko nie rodzi się z umiejętnością życia wśród innych ludzi, dzielenia się swoimi uczuciami, z umiejętnością dawania i przyjmowania dobra od innych. Ale takim dziecko może się stać. Dlatego tak ważna jest nasza rola – pedagogów oraz rodziców, abyśmy nauczyli nasze dzieci zauważania potrzeb innych ludzi, ich możliwości i ograniczeń, umiejętności porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów. Jedną z głównych wartości, która powinna określać relacje międzyludzkie jest tolerancja. Szkoła nie może przechodzić obojętnie obok tego zjawiska. Problem integracji i tolerancji zajmuje ważne miejsce w Programie Wychowawczym naszej szkoły. Pomocą w realizacji tego trudnego, ale bardzo ważnego zadania, jest opracowany przez nauczycieli naszej szkoły Program Integracji : Poznanie –Zrozumienie-Akceptacja. Celem programu jest poznanie problemów ludzi niepełnosprawnych, ukazanie uczniom jak wiele barier i ograniczeń muszą pokonywać ich mniej sprawni rówieśnicy. Zrozumienie, że ludzie niepełnosprawni mają takie same potrzeby i uczucia jak ludzie zdrowi. Uświadomienie jak trudno jest pokonywać nie tylko własną niepełnosprawność, ale również niechęć i brak zrozumienia ze strony ludzi zdrowych. Program ma nauczyć, poprzez poznanie i zrozumienie, akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, dla jego uczuć i osiągnięć, uczyć szacunku dla inności, przekonać że ,, inny ,, wcale nie musi oznaczać gorszy.

Program w roku szkolnym 2004/2005 realizowany był jednocześnie przez wszystkich uczniów naszej szkoły, w okresie od 28 lutego do 18 marca 2005.

W tym okresie realizowane były następujące zadania :

POZNANIE

 • Poznajemy różne rodzaje niepełnosprawności – opracowanie przez uczniów przez uczniów prezentacji różnego rodzaju niepełnosprawności / niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni ruchowo, umysłowo itd./

 • Przyczyny niepełnosprawności – rozmowa z higienistką szkolną.

 • Osoby niepełnosprawne u Unii Europejskiej.

ZROZUMIENIE

 • Problemy i trudności rodzin osób niepełnosprawnych – rozmowa z zaproszonymi rodzicami.

 • Wywiad z Burmistrzem Sycowa na temat form pomocy niepełnosprawnym w naszym mieście.

 • Trudności osób niepełnosprawnych w codziennym życiu – spotkanie z osobą niepełnosprawną.

 • Czy muszą istnieć szkoły specjalne ? – debata.

 • Inny nie znaczy gorszy – prezentacja znanych postaci, które pomimo niepełnosprawności osiągnęły w życiu sukces.

AKCEPTACJA

 • Wolontariat jako jedna z form pomocy potrzebującym – spotkanie z przedstawicielami wolontariuszy sycowskich.

 • Zajęcia integracyjne – scenariusze opracowują wspólnie nauczyciele i uczniowie, uwzględniając możliwości wszystkich uczniów.  

Po zakończeniu realizacji programu zostanie on dokładnie omówiony i oceniony przez Radę Pedagogiczną, celem wyciagnięcia wniosków do dalszej pracy . Opracowane zostaną zadania na nowy rok szkolny.


 

ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO AUDYTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. III TYSIĄCLENIA W SYCOWIE

“Każdy z nas ma “piętę achillesową”, ale i punkt Archimedesowy”

(prof. M.Grzegorzewska)

Wczesne wykrycie i właściwe wsparcie rozwoju zdolności i talentów dzieci to chyba jedno z ważniejszych zadań edukacji. Nie wystarczą jednak tylko szkolne oddziaływania ukierunkowane na przyswojenie konkretnej wiedzy. Potrzeba wielu działań, aby umożliwić pełny rozwój uczniów zdolnych. Dlatego nasza szkoła przystąpiła do tworzenia systemu, dzięki któremu łatwiej i szybciej rozpoznawać będziemy uzdolnienia, a przede wszystkim je wspierać. Budowanie systemu rozpoznawania i wspierania uzdolnień to 3 lata wspólnej pracy nauczycieli naszej szkoły.

Rok szkolny 2002/2003 to etap przygotowawczy budowania systemu rozpoznawania i wspierania uzdolnień

 • udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących rozpoznawania i wspierania uzdolnień

 • opracowanie i wdrożenie przykładowego programu koła zainteresowań

 • powołanie Zespołu Wspierania Uzdolnień

Rok szkolny 2003/2004 to etap właściwy budowania systemu rozpoznawania i wspierania uzdolnień

 • tworzenie programów kół zainteresowań

 • opracowanie i wdrożenie Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów

 • zapoznanie rodziców z ideą wspierania uzdolnień

 • praca z uczniem zdolnym w oparciu o powstały Program Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów

 • zinwentaryzowanie zasobów dotyczących pracy z uczniem objętym Programem Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów

 • nawiązanie kontaktów z Otwartą Pracownią Rozpoznawania i Wspierania Uzdolnień przy DODN we Wrocławiu oraz z innymi szkołami należącymi do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej Uzdolnienia

 • prowadzenie monitoringu w zakresie wspierania uzdolnień

 • ewaluacja stworzonego programu

Rok szkolny 2004/2005

 • opracowanie narzędzi identyfikacji i diagnozowania uzdolnień

 • stworzenie bazy informacji o uczniach

 • modyfikacja wewnątrzszkolnego systemu oceny pod kątem stymulacji rozwoju uczniów zdolnych

 • wprowadzenie zmian w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego

 • dalsze szkolenie nauczycieli pod kątem wspierania uzdolnień

 • stworzenie bogatej oferty konkursów i imprez

 • realizacja Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów

 • opracowanie wniosku aplikacyjnego

 • przygotowanie scenariusza autoprezentacji

Tak więc uwieńczeniem naszych 3 letnich działań na rzecz wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów naszej szkoły będzie poddanie się audytowi zewnętrznemu, który odbędzie się 9 czerwca 2005 roku. W skład komisji audytowej wchodzą przedstawiciele DODN-u oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W trakcie audytu następuje:

 • przedstawienie szkoły w kontekście jej działalności i osiągnięć w zakresie różnych edukacji

 • szczegółowy przegląd dokumentacji szkoły

 • spotkanie z liderem i Zespołem Wspierania Uzdolnień

 • spotkanie z przedstawicielami rodziców

 • obserwacja zajęć edukacyjnych oraz kół zainteresowań

 • prezentacja szkoły 


Więcej informacji: SP Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie 

 

 


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców