polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
2005-12-14 Syców pozyskuje środki z Unii

Gmina Syców 29 listopada 2005 roku złożyła w Ministerstwie Ochrony Środowiska wniosek pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie Etap I-cz.3”. Wartość całego projektu oscyluje w granicach 12 mln złotych. W powyższym wniosku gmina ubiega się o prawie 8 mln złotych dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet 1: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez min. redukcje zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.
Zadanie: Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej.

W ramach projektu wybudowane lub przebudowane zostanie 1 544 mb kanalizacji sanitarnej i 1 410 mb kanalizacji deszczowej oraz zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków.

Powyższy projekt jest przedsięwzięciem, które z pewnością przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, w tym środowiska ludzkiego przez zmniejszenie zanieczyszczeń. Jednocześnie jest to zadanie, które przybliży gminę Syców do realizacji zobowiązań wynikających z wpisania gminy do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
Gmina Syców od momentu wpisania do KPOŚK ambitnie realizuje jego założenia , których wynikiem ma być całkowite skanalizowanie gminy.
Celem nadrzędnym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości wód w rzekach należących do zlewni Baryczy. Projekt poprzez działania mające na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej pozytywnie wpłynie na jakość środowiska w obrębie obszaru gminy, a także poza nim.


Więcej informacji na temat Mechanizmu Finansowego EOG można znaleźć na stronie http://www.eog.gov.pl/

mc&ag&dk


 Aktualności
Fundacja Dobra Widawa
XLIII Sesja Rady Miejskiej
III Charytatywny Koncert Noworoczny Syców 2006
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sycowie - 22 stycznia
Konkursy ofert
Ponad 14 tysięcy złotych dla WOŚP w Sycowie
Pozytywna ocena projektu "Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku (obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomia Wierzchnia"
XIV Finał WOŚP - 8 stycznia - dla ratowania życia dzieci
Syców pozyskuje środki z Unii
Ulica Akacjowa - odbiór robót
Szkoła z certyfikatem?
Zimowe utrzymanie dróg
Spotkanie w Malsch
Rurociąg paliwowy
 Wybory
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.
 Kultura
Muzyka łączy
"Czytelnia internetowa" w Bibliotece Publicznej
Przegląd Niezależnych Filmów Komediowych
 Miasta Partnerskie
Malsch
 BIP
Biuletyn Informacji Publicznej


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców