polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Miasto i gmina / Dane statystyczne Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  dane stytystyczne gminy


Powierzchnia: 144,79 km2
z tego:
- użytki rolne - 84,79 km2
- lasy i grunty leśne - 45,00 km2
- grunty orne - 68,13 km2
Ilość gospodarstw rolnych - 769
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego - 9,70 ha
Liczba mieszkańców:
- teren miasta - 10 944
- teren gminy - 5 644 (na koniec 2005 r.)
- liczba wsi - 13
- gęstość zaludnienia - 105 os./km2
- stopa bezrobocia - 25,9% (w powiecie oleśnickim)
MIENIE KOMUNALNE:
- budynki mieszkalne - 117 szt.
- obiekty szkolne - 9 szt.
- obiekty przedszkolne - 3 szt.
- obiekty użytecznośći publicznej - 10 szt.
- obiekty służby zdrowia - 1 szt.
- obiekty sportowe - 1 szt.
- sieć sanitarna - 27,7 km
- sieć cieplna 702 mb.
- sieć wodociągowa - 132,4 km
- oczyszczalnie ścieków - 2 szt.
- wysypiska śmieci - 1 szt.
- drogi gminne - 64 km (w tym: miasto - 22 km, gmina - 42 km)
ZATRUDNIENIE: - zatrudnionych w rolnictwie - 40%
- zatrudnionych w przemyśle - 10%
- zatrudnionych w usługach - 50%
INNE:
- liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 1037
BUDŻET:
- dochody - 19,37 mln zł
- wydatki - 18,76
- subwencja oświatowa - 8,54 mln
- dochód na 1 mieszkańca - 252,00 zł
EDUKACJA I KULTURA:
- liczba szkół podstawowych - 6
- liczba gimnazjum - 1
- liczba uczniów szkół podstawowych - 1,5 tys.
- liczba uczniów gimnazjum - 860
- młodzież wiejska pobierająca naukę w szkołach średnich - 60%
- młodzież wiejska studiująca - 30%


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców