polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Oświata / Publiczne Przedszkole nr 1 im. Koszałka Opałka Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  Przedszkole nr 1

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Koszałka Opałka jest najstarszą placówką opiekuńczo-wychowaczą na terenie Sycowa. Działalność rozpoczęło 1 września 1945 r. jako I Publiczne Przedszkole dla dzieci polskich. Swe korzenie przedszkole2.jpg (39.91 Kb)wywodzi z dawnego klasztoru sióstr urszulanek, wcześniej tzw. ochronki sióstr boromeuszek, po czym do obecnego miejsca, wśród topoli, przy ulicy Kaliskiej, zostało przeniesione w roku 1952. Funkcję opiekuńczą spełniało przez dobrych dwadzieścia lat, aż do czasu, gdy wytyczną Ministerstwa Oświaty i Wychowania poszerzono program wychowania przedszkolnego o bazę dydaktyczną. Swój twórczy ślad w sprawy wychowania i nauczania pozostawiło tu kilka pokoleń nauczycieli i wychowawców, oddanych dzieciom i troszczących się o ich dobro. Placówka służy społeczeństwu naszego miasta swymi występami urozmaicając uroczystości miejskie oraz środowiskowe, a korowód dzieci spacerujących ulicami Sycowa połączony z konkursem na "Najcudaczniejszy kapelusz" już od kilku lat zachwyca przechodniów. P. dyrektor zbiera wyrazy uznania za promowanie przedszkola, miasta i gminy także na uroczystościach ponadgminnych. Przedszkole stale współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami, także z samorządem, ucząc swych wychowanków życia w społeczności lokalnej. Z biegiem lat zmienia się i przybiera charakter artystyczny. Wszelkie działania, zajęcia dowolne i warsztaty mają na celu przybliżanie dzieciom sztuki. Reprodukcje obrazów sławnych malarzy na korytarzach wprowadzają do równie ciekawych, estetycznych sal zabaw, w których dzieci mogą się właściwie rozwijać. W oknach, w zależności od pór roku, pojawiają się kolorowe malowanki.

Do tradycji przedszkola przeszły już okolicznościowe imprezy, spotkania, kiermasze, takie jak:

-        festiwal piosenki przedszkolnej,

-        piknik pod topolami,

-        udział dzieci w akcji „Sprzątanie świata”,

-        kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne (wielkanocny zajączek),

-        stałe barwne ekspozycje prac dziecięcych w Muzeum Regionalnym, Bibliotece Publicznej, wieży przykościelnej,

-        spotkania z twórcami kultury, uczestniczenie w koncertach uczniów szkoły muzycznej i spotkaniach teatralnych (wyjazdy do teatrów Kalisza i Wrocławia),

-        integracja z przedszkolem nr 3 – olimpiada sportowa,

-        bicie rekordu Guinessa w malowaniu największego obrazu świata.

-        wycieczki krajoznawcze w celu poznania bliższego i dalszego środowiska, wyjazdy na basen i w góry,

-        okazjonalne występy dzieci na scenie Centrum Kultury z okazji różnych świąt.

 

Dyrektorem przedszkola jest p. Joanna Nowak.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. W roku szkolnym 2005/06 do przedszkola, które podzielone jest na oddziały uczęszcza 141 dzieci, w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 lat,.

Przedszkole zatrudnia obecnie 20 osób, w tym 10 nauczycielek i 10. pracowników obsługi.

Dla wszystkich dzieci wprowadzono zajęcia z rytmiki.

Dla dzieci uzdolnionych nauczycielki prowadzą koła zainteresowań, w tym:

-        koło plastyczne,

-        koło teatralno-literackie,

-        koło przyrodnicze,

-        koło muzyczne,

-        koło kulinarne.

Z dodatkową odpłatnością przez rodziców prowadzi się naukę języka angielskiego, zajęcia taneczne oraz gimnastykę korekcyjną.


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców