polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
2005-10-26 Rurociąg paliwowy

W celu poprawy systemu zaopatrzenia w paliwa płynne rejonu Wrocławia potrzebna jest realizacja rurociągu paliwowego dalekosiężnego relacji Ostrów Wielkopolski – Wrocław, łączącego istniejące bazy magazynowe i stanowiącego inwestycję celu publicznego. Planowany rurociąg o średnicy DN 250 transportował będzie paliwa płynne przez teren 10 gmin o łącznej długości ok. 100 km, w tym przez teren gminy Syców. Inwestycja wpłynie na ograniczenie drogowego i kolejowego przewozu paliw oraz wyeliminowanie zagrożeń będących skutkami ewentualnych awarii, wynikającymi ze stosowania dotychczasowych środków transportu.
Firma Investgas S.A., działająca w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., jest wykonawcą w zakresie przygotowania powyższej inwestycji i to ona zwróciła się do Urzędu Miasta i Gminy Syców z prośbą o wyrażenie zgody na przebieg i budowę rurociągu paliwowego jako inwestycji celu publicznego. Trasa rurociągu prowadziła będzie przez działki w obrębie ewidencyjnym wsi Biskupice, Zawada i Szczodrów, będące własnością Miasta i Gminy Syców. Investgas utrzymuje, ze posiada już zgodę właścicieli gruntów co do uwarunkowań lokalizacyjnych. Obecnie trwają negocjacje dotyczące wstępnych uzgodnień i treści umów. Burmistrz, po wnikliwej analizie zadeklarował pomoc w podjęciu działań umożliwiających rozpoczęcie procedur planistycznych, m.in. podjęcia uchwał w sprawie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie warunków technicznych dla rurociągów paliwowych ustala się strefę bezpieczeństwa. Dla projektowanego rurociągu o średnicy do DN 400 minimalna szerokość strefy bezpieczeństwa, czyli strefy wyłączonej z użytków wynosi 30 m (po 15 m na stronę od osi rurociągu). W opracowaniach projektowych przewiduje się także szereg rozwiązań proekologicznych dla zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne i wyeliminowania sytuacji awaryjnych

O kolejnych ustaleniach będziemy Państwa informować.

mc

 Aktualności
Fundacja Dobra Widawa
XLIII Sesja Rady Miejskiej
III Charytatywny Koncert Noworoczny Syców 2006
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sycowie - 22 stycznia
Konkursy ofert
Ponad 14 tysięcy złotych dla WOŚP w Sycowie
Pozytywna ocena projektu "Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku (obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomia Wierzchnia"
XIV Finał WOŚP - 8 stycznia - dla ratowania życia dzieci
Syców pozyskuje środki z Unii
Ulica Akacjowa - odbiór robót
Szkoła z certyfikatem?
Zimowe utrzymanie dróg
Spotkanie w Malsch
Rurociąg paliwowy
 Wybory
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.
 Kultura
Muzyka łączy
"Czytelnia internetowa" w Bibliotece Publicznej
Przegląd Niezależnych Filmów Komediowych
 Miasta Partnerskie
Malsch
 BIP
Biuletyn Informacji Publicznej


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców