polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Oświata Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  Oświata gminna

Na terenie miasta i gminy Syców funkcjonuje 13 placówek oświatowych, tj. 1 gimnazjum, 6 szkół podstawowych, 1 szkoła filialna, 3 przedszkola publiczne i 1 przedszkole niepubliczne. W mieście podstawową opiekę edukacyjną zabezpieczają 2 duże szkoły podstawowe oraz gimnazjum (z istniejącymi przy nich świetlicami środowiskowymi), a także 3 przedszkola publiczne i Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek. Na wsiach przy szkołach podstawowych funkcjonują klasy "0".

Rok 2002  dał początek funkcjonowania szkół w nowej strukturze; zmniejszyła się liczba oddziałów w szkołach podstawowych, wzrosła natomiast liczba oddziałów gimnazjum.

Podstawowy wpływ na założenia i kierunki polityki oświatowej Gminy Syców ma wprowadzona od pierwszego września 1999 roku reforma systemu oświaty, mająca poprawić funkcjonowanie szkolnictwa. Jednocześnie dokonywane są zmiany strukturalne, programowe, zarządzania i nadzorowania oświatą, oceniania i egzaminowania uczniów oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Główne założenia polityki oświatowej to:

  • stworzenie pracowni komputerowej w każdej szkole,
  • wprowadzenie języków obcych,
  • zbudowanie właściwej bazy sportowej,
  • zabezpieczenie kompleksowej obudowy dydaktycznej,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej.

Planowane są również działania mające na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci poprzez np. tworzenie świetlic środowiskowych, organizację zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, rozwijanie talentów oraz kształtowanie tożsamości regionalnej, poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Gmina przejęła szkoły podstawowe od pierwszego stycznia 1999 roku. Szkoły podstawowe zostały usamodzielnione jako jednostki budżetowe. Obsługę finansową powierzono wyodrębnionemu Zespołowi Oświaty Samorządowej; Zespół prowadzi księgowość syntetyczną (dla wszystkich placówek) oraz analityczną (dla poszczególnych szkół i przedszkoli). Na początku roku budżetowego dyrektorzy placówek oświatowych, po przedstawieniu swoich potrzeb, otrzymują informacje o wysokości przyznanych środków finansowych.

Na terenie Gminy funkcjonują również szkoły, których organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Oleśnicy. Są to:

  • Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie,

          oficjalna strona www: www.losycow.pl

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie,

          oficjalna strona www: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Liceum Ogólnokształcące istniejące od 1946 roku oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych mają charakter ponadgminnej szkoły publicznej. Organem nadzoru pedagogicznego dla wymienionych szkół jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Oprócz wymienionych szkół na terenie gminy swą działalność edukacyjną i muzyczną prowadzi również Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sycowie. Szkoła funkcjonuje od września 1982 roku. Organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Sztuki; organem pełniącym nadzór pedagogiczny – Centrum Edukacji Artystycznej regionu dolnośląskiego we Wrocławiu.


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców