polski Polska  dolnośląskie  oleśnicki   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Oświata / Szkoła Podstawowa Nr 2 Czwartek - 26 stycznia 2006 Lutosława, Normy, Pauliny     "Doświadczony żeglarz nie walczy z prądami ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku" - Bolesław Prus  
 Menu
 - Urząd Miasta i Gminy
 - Miasto i gmina  
 - Oświata
 - Kultura      
 - Sport i rekreacja
 - Ochrona zdrowia
 - Firmy i instytucje
 - Oferta inwestycyjna
 - Jednostki gminne
 - Gazeta Sycowska
 - Ważne telefony
 - Stowarzyszenia
 - Parafie i kościoły
 - Użyteczne linki
 - Galeria zdjęć
 - E-mapy
 - Przetargi
 - Praca
 - Informacja PKS i PKP
 - Redakcja
 - English version
 - Wyślij kartkę
 - Unia Europejska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
BIP
  Szkoła Podstawowa Nr 2

Mali samorządowcy

Uczniowie z klas I - V Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie wybrali Samorząd samuczniowski2.jpg (16.17 Kb)Uczniowski. "Mali samorządowcy" do wyborów stanęli 1 czerwca b.r. Spośród 27 kandydatów w nowym samorządzie znalazło się 14 osób, a najwięcej głosów uzyskała Weronika Dudek. Wcześniej opracowano harmonogram wyborów, prowadzona była kampania wyborcza. Wybory w szkole są w pełni demokratyczne, a do udziału w nich zgłaszają się uczniowie, którzy chcą coś robić i mają ciekawe pomysły. Csto wyłania się kandydatów, którzy już się czymś zasłużyli, jakąś inicjatywą lub działalnością artystyczną czy zaangażowaniem w różne szkolne przedsięwzięcia. Celem tego programu jest włączenie uczniów do współorganizowania życia szkolnego, reprezentowanie interesów ucznia, kształtowanie postaw odpowiedzialności za pełnione role i funkcje, powierzone zadania, umacnianie więzi klasowych, identyfikowanie się uczniów ze swoją szkołą. Z nowym rokiem szkolnym nowy Samorząd Uczniowski przejął swoje obowiązki. Uczniowie wybrali swoich opiekunów (R. Kapicę i M. Gorządek). Na godzinach do dyspozycji wychowawcy wybrano samorządy klasowe. Klasom powierzono opiekę nad salami lekcyjnymi. Uczniowie współorganizowali i prowadzili imprezy szkolne i uroczystości. Delegacja SU brała udział we Mszy św. i obchodach Święta Niepodległości. Poczet Sztandarowy brał udział we Mszy św. z okazji 20 rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i nazwania Jego imieniem placu w Sycowie. Systematycznie odbywały się spotkania członków SU z opiekunami. Również systematycznie prowadzona jest kromka SU. SU brał czynny udział w akcjach: “Sprzątanie świata", “Jeden prezent-jeden uśmiech", przygotowanie świątecznego wystroju szkoły. Członkowie SU wyrazili opinię na temat pracy swoich nauczycieli -p.Teresy Kubskiej, p.Danuty Moniuszko i p.Haliny Gwiździel. Samorząd Uczniowski zapoznał się i zatwierdził nowy WSO. Razem z opiekunem samorządowcy przygotowali nowy Regulamin Pracy SU oraz Ordynację Wyborczą.


W Szkole Podstawowej nr 2 w Sycowie już świątecznie, kolorowo i wesoło. A to za sprawą przyciągających wzrok pisanek, kraszanek, wyklejanych papierowych obrazów i stroików wielkanocnych. jajo2.jpg (58.01 Kb) Dzieci z klas I - III przygotowały prawdziwie artystyczne, zdobione wielobarwnymi deseniami jajka - wielkanocne cudeńka. Obok pisanek zdobionych tradycyjną techniką pokazane zostały także jajka wzbogacone motywami roślinnymi; oklejone suszonymi trawami, ziołami, nasionami, wyklejone bibułą, plasteliną, cienkimi wiórami. Wśród ok. 150 pisanek
znalazło się i jedno strusie jajo. Zachwycają różnorodne pomysły wykonania: wielość form i technik plastycznych. Pomysłowość “małych artystów" zdaje się nie mieć końca. Można je oglądać przez cały Wielki Tydzień. Najładniejsze będą reprezentować Szkołę w II Powiatowym Konkursie na “Wielkanocne jajo" w Krzyżowicach, skąd już tradycyjnie nasi uczniowie przywożą nagrody z różnych okolicznościowych imprez.

W przygotowaniu ekspozycji dostosowanych do indywidualnych możliwości artystycznych małych twórców uczestniczyły Panie nauczycielki: Siostra Elżbieta Biesiacka i Beata Zawierucha.

Jajko uchodzi w wierzeniach ludowych za symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Praktykuje się też zdobienie tzw. pisanek (kraszanek), czy to w jednolitych kolorach, czy to z wizerunkiem anioła, baranka z chorągwią bądź też krzyża.

Pisanki ludowe mają często motyw roślinny. Tak “ukraszone" jajka przynosi się wraz z innymi pokarmami do kościoła w Wielką Sobotę, aby je poświęcić, a potem, podobnie jak przy opłatku, dzielić się nimi w rodzinie i składać sobie nawzajem świąteczne życzenia. Bardzo stara jest tradycja malowania jaj zwanych pisankami. W starożytnym Egipcie zdobiono ponoć jajka wizerunkiem skarabeuszy, w Chinach natomiast pokrywano je rysunkami ptaków i kwiatów. O malowanych jajkach można znaleźć wzmianki u Owidiusza i Pliniusza. Najstarsze natomiast ślady polskich pisanek, datowane na wiek X, odkryto podczas wykopalisk w Opolu. Nazwy barwionych jaj wielkanocnych pochodzą od sposobu, w jaki zostały ozdobione: ufarbowane na jeden kolor czy to przez gotowanie, zanurzenie i moczenie w barwniku naturalnym, noszą nazwę malonek, kraszanek lub byczków. Jeżeli na jednostajnym tle zostanie wyskrobany deseń, wówczas jako zwie się skrobanką lub rysowanką. Jeżeli ozdobi je ornament różnokolorowy, jaki otrzymuje się przez pokrycie woskiem pewnych fragmentów rysunku, np. kwiatów czy listków, a następnie zanurzenie w barwnikach, odbarwienie w occie i znów skreślenie wzorów, aby ponownie je utrwalić w barwniku, to tak przygotowane jajko nazywa się pisanką.

W Polsce, jak również u Słowian zamieszkujących Europę Wschodnią, w okresie Wielkiego Tygodnia zdobieniu jaj przynależna była ranga rytuału. Tradycja wykonywania pisanek zachowała się zaledwie w kilku regionach kraju: na Podhalu, na ziemi lubelskiej, rzeszowskiej, rawsko-opoczyńskiej, radomskiej, krakowskiej, rzadziej górnośląskiej i opolskiej. Dzisiaj tradycja malowania czy pisania jaj na Wielkanoc zanika. Niewielu już ludziom chce się zajmować tym rzemiosłem w nawale prac przedświątecznych. Są jednak jeszcze tacy, co je wykonują i tacy, co się nim zachwycają.


Aktualny link do strony Sp nr 2:

http://szkolazklasa.gazeta.pl/szkolazklasa/2,58422,,,,5186517,P_SZKOLA_Z_KLASA.html


 Mateusz "zDolny Ślązaczek"

Uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie Mateusz Hryniewiecki zakwalifikowany został do finału konkursu interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek”. Konkurs - odpowiednik olimpiady przedmiotowej - jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów i rozbudzania ich zainteresowań. Jest to ogromny sukces zarówno Mateusza, jak również wszystkich uczących go nauczycieli. Cieszymy się tym bardziej, że jest pierwszym sycowianinem - i jednym z dwóch uczniów powiatu oleśnickiego - którym udało się pomyślnie przejść etap szkolny, powiatowy oraz wojewódzki. Przed nim jeszcze II etap finału (w formie prezentacji), który odbędzie się 18 marca we Wrocławiu. Wierzymy, że i on zakończy się dla Mateusza sukcesem. Trzymamy kciuki! Opiekunem konkursu jest Pani Renata Kapica.


Spotkanie Partnerskie

Syców – Malsch

22.07.2004r. – 25.07.2004r 

szkola3.jpg (63.79 Kb)“ Szkoły w Europie – mosty dla pokoju” pod takim hasłem odbyło się spotkanie delegacji ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie z uczniami, nauczycielami i rodzicami szkoły Johann – Peter – Hebel – Schule w Malsch, w Niemczech. Na zaproszenie społeczności szkolnej z okazji obchodów 125 rocznicy powstania tej szkoły pojechało 10 uczniów wyróżniających się w nauce z klas czwartych i piątych oraz 4 opiekunów i tłumacza języka niemieckiego. Osobą odpowiedzialną za wyjazd i pobyt była wicedyrektor Elżbieta Dzięcielska – Babiarz.

Z Sycowa wyjechaliśmy 21 lipca o godzinie 17 – tej. Następnego dnia o godzinie 7 - ej byliśmy już w Malsch. Zostaliśmy serdecznie powitani i zaproszeni na uroczyste śniadanie. Później uczestniczyliśmy w próbach projektów klasowych do uroczystych obchodów święta szkoły. Po skończonych projektach zostaliśmy zakwaterowani u zaprzyjaźnionych rodzin, które zapewniały nocleg i wyżywienie. Pobyt w rodzinach był okazją do poznania bliżej kultury, obyczajów, bliższego poznania się oraz możliwością wykazania się znajomością języka niemieckiego.

W piątek uczestniczyliśmy w dalszych projektach, zwiedziliśmy “ Europa Park ”. Po powrocie odwiedziliśmy Dom Młodzieży “ Villa ”. Nauczyciele poznali specyfikę pracy tego domu, a uczniowie różne zajęcia i zabawy. Nasze dzieci otrzymały w prezencie grę zespołową. Tego dnia odbył się również świąteczny wieczór w Domu Kultury w Malsch “ 125 lat szkoły Johann – Peter – Hebel – Schule ” pod hasłem “ Uczenie i kształcenie dla Europy ”. Zostaliśmy oficjalnie powitani przez burmistrza Süssa i dyrektora szkoły Uhlenbrocka. Słowa powitalne wygłosiła również pani dyrektor Alicja Głazik, tłumaczenia dokonał pan Szczepan Babiarz – przewodniczący Komitetu Współpracy Syców – Malsch. Pani Alicja Głazik podkreśliła ważność spotkania szczególnie dla dzieci, które są przyszłością dla wspólnej Europy.

Następnego dnia w sobotę od rana mieliśmy okazję bliżej poznać szkołę. Szkoła była otwarta dla wszystkich. Klasy i korytarze odzwierciedlały specyfikę i klimat pracy szkoły. Było naprawdę co podziwiać. Nasi uczniowie zachwycali się szczególnie pracami wykonanymi ręcznie z niezwykłą pomysłowością. Odkrywali to, co można spotkać również w polskiej szkole, a czego jej brakuje. Niezwykle interesująca była sala, która ukazywała historię szkoły i dawne jej wyposażenie. Niektórzy z dorosłych pamiętali to, a nawet uczyli się w podobnych ławkach. W jednej z sal były prezentowane prace plastyczne uczniów naszej szkoły. Na dziedzińcu szkolnym były stoiska z różnymi napojami i potrawami. Można było spokojnie przy stolikach konsumować i prowadzić interesujące rozmowy oraz podziwiać różne występy muzyczne i taneczne. Na placu wokół szkoły organizowane były zabawy i konkurencje prowadzone przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Dzieci chętnie w nich uczestniczyły, młodsze często z udziałem rodziców. Nasze dzieci również były zaangażowane, wiele zabaw im się bardzo spodobało i chcieliby je wprowadzić do naszej szkoły.

szkola2.jpg (34.62 Kb)Impreza zakończyła się po godzinie 18 – tej, do końca cieszyła się dużą frekwencją, nie brakowało dzieci, dorosłych i ludzi w podeszłym wieku. Niedziela była ostatnim dniem pobytu. Msza św., wspólny obiad i uroczyste pożegnanie. Z podziwem można było popatrzeć jak dogadują się polskie i niemieckie dzieci. Pani dyrektor Alicja Głazik podziękowała organizatorom i rodzinom goszczącym nas za mile spędzony pobyt w Malsch.

Spotkanie Partnerskie zostało zrealizowane dzięki funduszom z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWN) w Warszawie i Urzędowi Miasta i Gminy w Sycowie.

Uczestnicy wyjazdu   


Dnia 22.05.2004 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej odbył się Piknik z Patronem. Święto Patrona zostało połączone z Piknikiem Dwójki oraz z Dniem Otwartym szkoły.  

Podczas uroczystego apelu, na który zostały zaproszone władze miasta, dzieci przedstawiły postać Marii Konopnickiej oraz krótko przypomniały najbardziej znane utwory poetki. Następnie klasy I-VI rywalizowały między sobą w różnych konkursach : krasomówczym, ogólnym, plastycznym, recytatorskim, które były tematycznie związane z postacią patronki szkoły.
Klasy dopingowały swoich przedstawicieli. Po zakończeniu konkurencji uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy. W tym samym czasie osoby zainteresowane miały możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych z języka niemieckiego i języka angielskiego. Po zmaganiach ogólych dzieci bawiły się na Pikniku Dwójki. Czekały na nie same atrakcje : karuzela, wata cukrowa, zjeżdżalnia pneumatyczna. Można też było spróbować pysznych wypieków oraz zjeść kiełbaskę. Uczniowie oraz goście mogli kupić na pamiątkę symboliczne drobiazgi z logo szkoły: długopisy, breloczki i notesy.
Wszyscy świetnie się bawili podczas występów dzieci z klas I-III. Najmłodsi wzięli udział w „Mini Liście Przebojów” i z wdziękiem prezentowali największe przeboje sławnych wykonawców. Pomimo nie najlepszej pogody humory wszystkim dopisywały i rozweseleni uczestnicy już myśleli o spotkaniu za rok.


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: UMiG Syców